Corn was completely unknown in Europe, Asia, or Africa before the 16th century, after the Spanish brought it over to Europe from the New World. They didn’t call it corn, but rather maize. The word maize comes a word of the Taino people of the Caribbean, mahiz. Although we are not sure what island, exactly, it was presumably somewhere in the northern Antilles, near San Salvador. The word mahiz, to the Tahino, meant “source […]

شرایط گشایش LC اعلام شد  به نقل از اعتدال، بانک مرکزی در پی اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) طی بخشنامه‌ای موارد7 گانه‌ای را به ‌منظور گشایش اعتبار اسنادی و ثبت وصولی (بروات) اسنادی به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در گزارش بانک مرکزی آمده است که نظر به اینکه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به مرحله اجرا درآمده‌ است، لذا مقتضی است به ‌منظور گشایش اعتبار اسنادی و ثبت […]

اعتبار اسنادی LC چیست؟ اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده […]

هزینه های انتقال این محموله ها به درون کشور1-    نحوه پرداخت قیمت نهاده:از آنجایی که فاصله مکانی برای خرید این نهاده زیاد است و مشکلات سیاسی روز نیز کمی پرداخت مبلغ فروشندگان را با مشکل مواجه کرده است با این اوصاف وارد کنندگان بایستی این هزینه ها را پرداخت نمایند که پرداخت ها در دنیا با فرض آنکه مانعی وجود نداشته باشد به سه روش صورت می پذیرد. 1- روش […]

ذرت دامی محصول کشورهای روسیه-اکراین-و برزیل موجود میباشد: انالیز ذرت روسیه به شرح ذیل میباشد: MOISTURE:14 MAX PROTEIN:9.5 MIN AFLATOXIN:20 PPB AMBROSIA:0-100 DAMAGED KERNEL:1 MAX BROKEN GRAIN:9 MAX انالیز ذرت اکراین همانند ذرت روسیه میباشد با این تفاوت که میزان امبروزیا 0 میباشد انالیز ذرت برزیل به شرح زیر میباشد: MOISTURE:12.20 MAX FOREIN MATTER:00 BROKEN         O.20: TOTAL DAMAGED:2.30 TEST WEIGHT:77

گندم محصول کشورهای روسیه-اکراین-قزاقستان  و ازبکستان موجود میباشد گندم به دو نوع خوراکی و دامی تقسیم بندی شده که گندم خوراکی بر اساس استاندارد دارای گرید 2-3 بر اساس کشورصادر کننده روسیه یا اکراین میباشد.و گندم دامی دارای استاندارد گرید 4 میباشد انالیز گندم خوراکی گرید 3 روسیه به شرح زیر میباشد: TEST WEIGHT:76 MIN PROTEIN:13 MIN WET GLUTEN:27 MIN MOISTURE:14 MAX FOREIGN MATTER:1.5 MAX انالیز گندم قزاقستان گرید 3 […]

جو دامی محصول کشور روسیه و قزاقستان موجود میباشد. تفاوت این دو نوع جو در رنگ ظاهری و میزان پروتیین انها میباشد.رنگ ظاهری جو روسیه سفید رنگ و به اصطلاح درشت ولی جو قزاق زرد رنگ و لاغر تر میباشد.میزان پروتیین جو روس حداقل 11.5 ولی قزاق حداقل 10 میباشد   انالیز جو دامی روسیه به شرح زیر میباشد: TEST WEIGHT:66.6 MIN PROTEIN:13 MIN MOISTURE:13 MAX انالیز جو دامی قزاقستان […]

1)اعلام تقاضای کتبی خرید با سربرگ شرکت مربوطه مبنی بر نوع خرید-تناژ خرید-نحوه پرداخت-مشخصات بانک (Loi-ICPO) 2)دریافت پیشنهاد همکاری همراه با اعلام کامل جزییات توسط فروشنده به خریدار(SCO) 3)ارسال پیش نویس قرارداد توسط فروشنده به خریدار 4 )امضای قرارداد توسط فروشنده و خریدار 5 )صدور پیش فاکتور توسط فروشنده به خریدار(PROFORMA INVOICE ) 6)انجام ثبت سفارش کالا بر حسب پیش فاکتور توسط خریدار 7 )صدور فاکتور خرید توسط فروشنده به […]